Luczys, P. (2018) „Podpatrywanie miasta. Miasto w socjologii poznańskiej 1920–2000, red. Stanisław Lisiecki, Jacek Kubera”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 80(1), s. 361–365. doi: 10.14746/rpeis.2018.80.1.29.