Trąpczyński, A. (2018) „Fundusze smart beta – pasywne i efektywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 80(2), s. 225-240. doi: 10.14746/rpeis.2018.80.2.16.