Wojnowska-Radzińska, J. (2018) „Prawo cudzoziemca do odwołania w procedurze wydaleniowej w świetle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 75(3), s. 21–34. doi: 10.14746/rpeis.2013.75.3.2.