Kamiński, B. i Ng, F. (2018) „Kryzys euro a handel zagraniczny krajów Unii Europejskiej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 75(3), s. 139–162. doi: 10.14746/rpeis.2013.75.3.11.