Luczys, P. (2018) „Przestrzeń miasta czy przestrzeń mieszkańców? Teoretyczne aspekty rewitalizacji poznańskiej Śródki”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 75(3), s. 267-279. doi: 10.14746/rpeis.2013.75.3.18.