Rudnicki, M. i Sobieraj, K. (2018) „Skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 75(2), s. 15–28. doi: 10.14746/rpeis.2013.75.2.2.