Janusz-Pohl, B. (2018) „O modelu postępowania dyscyplinarnego w sprawach studenckich”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 75(2), s. 85-97. doi: 10.14746/rpeis.2013.75.2.7.