Filipowicz, E. (2018) „Ocena reakcji stóp zwrotu akcji wybranych spółek na zmiany stopy referencyjnej z wykorzystaniem warunkowej analizy zdarzeń”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 75(2), s. 187-200. doi: 10.14746/rpeis.2013.75.2.14.