Korytowska, A. (2018) „GRANICE SWOBODY KSZTAŁTOWANIA TREŚCI UKŁADU ZBIOROWEGO A DOPUSZCZALNOŚĆ UZGODNIENIA PRZEZ STRONY DALSZEGO OBOWIĄZYWANIA UKŁADU PO JEGO ROZWIĄZANIU”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 75(1), s. 83-93. doi: 10.14746/rpeis.2013.75.1.6.