Hryniewicz, E. (2018) „OBOWIĄZEK PRACY NA CELE SPOŁECZNE JAKO ELEMENT KARY KRYMINALNEJ”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 75(1), s. 105–117. doi: 10.14746/rpeis.2013.75.1.8.