Dworek, J. (2018) „ 234”., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 75(1), s. 295–297. doi: 10.14746/rpeis.2013.75.1.21.