Wieciech, T. (2018) „NORMATYWNY WYMIAR BRYTYJSKIEJ KONSTYTUCJI”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 74(2), s. 19–32. doi: 10.14746/rpeis.2012.74.2.2.