Paluszkiewicz, H. (2018) „O ZASADZIE BEZPOŚREDNIOŚCI W PERSPEKTYWIE ZMIAN KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 74(2), s. 47–58. doi: 10.14746/rpeis.2012.74.2.4.