Redakcyjny, K. (2018) „Wprowadzenie”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 74(3), s. 5-6. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/16306 (Udostępniono: 1lipiec2022).