Drozdowski, R. (2018) „SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ – DOBRZE BRZMIĄCY POSTULAT POLITYKI SPOŁECZNEJ, Z KTÓRYM MA ONA CORAZ WIĘCEJ KŁOPOTÓW”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 74(3), s. 7–19. doi: 10.14746/rpeis.2012.74.3.1.