Wrzesień, W. (2018) „SUBKULTUROWE I POSTSUBKULTUROWE POWROTY A RELACJE MIĘDZYPOKOLENIOWE W RODZINIE”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 74(3), s. 65–74. doi: 10.14746/rpeis.2012.74.3.3.