Krajewski, M. (2018) „GENERACJE RZECZY”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 74(3), s. 91–103. doi: 10.14746/rpeis.2012.74.3.5.