Ostojski, P. (2018) „PODSTAWA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OBOWIĄZKÓW NIEPIENIĘŻNYCH W PRAWIE NIEMIECKIM I POLSKIM”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 74(4), s. 65-76. doi: 10.14746/rpeis.2012.74.4.6.