Kosiński, E. i Wojtczak, D. (2018) „PRAWNA DOPUSZCZALNOŚĆ I ŚRODKI RELATYWIZACJI ZAKAZU NADUŻYCIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ W POLSCE”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 74(4), s. 107–122. doi: 10.14746/rpeis.2012.74.4.9.