Winecki, J. (2018) „EWOLUCJA SZWEDZKIEGO MODELU GOSPODARKI”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 74(4), s. 123–147. doi: 10.14746/rpeis.2012.74.4.10.