Osińska, M. (2018) „ZASTOSOWANIE METODY CCR-DEA DO OCENY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W POLSCE”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 74(4), s. 181–201. doi: 10.14746/rpeis.2012.74.4.13.