Kmieciak, Z. (2018) „ROZSTRZYGANIE SPORÓW POMIĘDZY JEDNOSTKĄ I ADMINISTRACJA˛ W SYSTEMACH COMMON LAW (REFLEKSJE NA KANWIE KSIĄŻKI SARY BLAKE ADMINISTRATIVE LAW IN CANADA)”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 74(4), s. 275-289. doi: 10.14746/rpeis.2012.74.4.19.