Smolak, M. (2014) „Aksjologiczne założenia stosowania dyrektyw wykładni celowościowej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(1), s. 5-12. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.1.1.