Cora, Łukasz (2018) „Ponowienie czynności dowodowej w polskim procesie karnym (aspekty teoretyczne i prakseologiczne)”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 80(4), s. 197-208. doi: 10.14746/rpeis.2018.80.4.15.