Wróblewski, B. P. (2014) „Radykalne uproszczenie prawa podatkowego w ujęciu Paula Kirchhofa”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(1), s. 91-104. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.1.8.