Lach, D. E. (2014) „Refundacja leków a równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(1), s. 119-131. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.1.10.