Wiśniewska, D. i Wiśniewski, M. (2014) „Tendencje w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce na podstawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(1), s. 175-193. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.1.14.