Kotlarska-Michalska, A. (2014) „Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, red. Barbara Szatur-Jaworska”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(1), s. 290–295. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.1.24.