Wałęsa, L. (2014) „Koniec transformacji systemowej – czas na złoty wiek Polski”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(2), s. 11–14. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.2.2.