Kuźniar, R. (2014) „Wyzwania dla Polski – 25 lat po odzyskaniu suwerenności”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(2), s. 43–54. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.2.5.