Łaszkiewicz, K. H. (2014) „Zmiany stosunków własnościowych w Polsce po roku 1989”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(2), s. 55–75. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.2.6.