Drozdowski, R. (2014) „Polska u progu drugiej fazy modernizacji, czyli jak jednocześnie doganiać i uciekać”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(2), s. 77–88. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.2.7.