Skąpski, M. (2014) „Realizacja idei społecznej gospodarki rynkowej w polskim ustroju pracy”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(2), s. 109–124. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.2.9.