Lipowicz, I. (2014) „Stan ochrony praw człowieka z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(2), s. 125-142. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.2.10.