Winczorek, P. (2014) „Kilka uwag o polskich referendach”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(2), s. 143–160. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.2.11.