Suchocka, H. (2014) „W poszukiwaniu modelu ustrojowego prokuratury (w świetle prac Komisji Rady Europy «Demokracja poprzez Prawo»)”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(2), s. 161–174. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.2.12.