Balcerowicz, L. (2014) „Polski wymiar sprawiedliwości z punktu widzenia ekonomii instytucjonalnej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(2), s. 175–190. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.2.13.