Wierzbowski, M. (2014) „Współpraca niezależnych organów administracji publicznej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(2), s. 231–235. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.2.16.