Kępiński, M. (2014) „Czy w Polsce potrzebny jest nowy kodeks cywilny? Artykuł polemiczny”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(2), s. 237–244. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.2.17.