Budzinowski, R. (2014) „Zagadnienia funkcjonalności prawa rolnego: między europeizacją a lokalnością”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(2), s. 245–257. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.2.18.