Sokołowski, T. (2014) „Podzielność świadczenia w umowie o roboty budowlane”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(3), s. 51-63. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.3.4.