Buchowska, N. (2014) „Ramy prawne współpracy Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych w dziedzinie ochrony praw człowieka”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(3), s. 79–91. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.3.6.