Nowak, M. (2014) „Polska migracja: motywy mobilności, jej dynamika i propozycja socjologicznej rekonceptualizacji”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(3), s. 281-299. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.3.19.