Raban, O. (2014) „Racjonalizacja polityki: o związku między demokracją a rządami prawa”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(4), s. 21-39. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.4.2.