Bogucki, O. (2014) „Teorie języka a pluralizm wartości w kontekście teorii wykładni prawa”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(4), s. 55-67. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.4.4.