Sobol-Kołodziejczyk, P. i Zieliński, M. (2014) „Witold Pokruszyński, Filozofia bezpieczeństwa”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(4), s. 381-383. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.4.26.