Żywiecka, H. (2014) „Paweł Smaga, Rola banku centralnego w zapewnieniu stabilności finansowej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(4), s. 388–390. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.4.29.