Wojnowska-Radzińska, J. (2019) „Dostęp cudzoziemca do akt w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania do powrotu – uwagi de lege lata i de lege ferenda”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(1), s. 57–71. doi: 10.14746/rpeis.2019.81.1.4.