Piątek, W. (2014) „Profesor Roman Hauser Doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(4), s. 397-398. doi: 10.14746/rpeis.2014.76.4.32.