Olszewski, H. (2019) „W stulecie Wydziału Prawa UAM”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(2), s. 5–17. doi: 10.14746/rpeis.2019.81.2.1.